Cennik

Warchlak duński, oferta na tydzień 33 2017 r. 
  
Podstawą do wyliczenia wartości faktury jest waga duńska. Waga do kontroli. Ubytek wagowy do 2  kg jest tolerowany przez zamawiającego, strata powyżej 2 kg jest stratą  dostawcy. 
Rozładunek po podpisaniu zamówienia i umowy sprzedaży 
            Cena bazowa jest ceną  netto za sztukę w wadzę  30 kg. W przypadku wyższej średniej wagi zwierząt ( powyżej 30 kg ) za każdy kilogram zostanie doliczona 0,90-1 €, a  w przypadku niższej średniej wagi zwierząt  ( poniżej 30 kg ) za każdy kilogram zostanie odliczona 0, 90-1 € według kursu NBP z dnia poprzedzającego dostawę. 
            Do ceny netto zostaje doliczony podatek VAT w wysokości 8%. 
  

Czysty – 322-342 zł netto za 30 Kg 

Negatywny – 312-332 zł netto za 30 kg  

Pozytywny – 312-322 zł netto za 30 kg 

Konwencjonalny – 300-312 zł netto za 30 kg 

Kastrat – 292-322 zł netto za 30 kg 


Warchlak niemiecki, oferta na tydzień 33 2017 r. 
Podstawą do wyliczenia wartości faktury jest waga niemiecka. Waga do kontroli. Ubytek wagowy do 1,8  kg jest tolerowany przez zamawiającego, strata powyżej 1,8 kg jest stratą  dostawcy. 
Rozładunek po podpisaniu zamówienia i umowy sprzedaży 
            Cena bazowa jest ceną  netto za sztukę w wadzę  25 kg. W przypadku wyższej średniej wagi zwierząt ( powyżej 25 kg ) za każdy kilogram zostanie doliczona 1 €, a  w przypadku niższej średniej wagi zwierząt  ( poniżej 25 kg ) za każdy kilogram zostanie odliczona 1 € według kursu NBP z dnia poprzedzającego dostawę. 
            Do ceny netto zostaje doliczony podatek VAT w wysokości 8%. 
  
  
Negatywny, wolny od App oraz PRRS, szczepiony na circo, myc - 270  zł netto za 25 kg (cena przewidywalna)


Warchlak holenderski, oferta na tydzień 33 2017 r. 

  
Podstawą do wyliczenia wartości faktury jest waga holenderska. Waga do kontroli. Ubytek wagowy do 2  kg jest tolerowany przez zamawiającego, strata powyżej 2 kg jest stratą  dostawcy. 
Rozładunek po podpisaniu zamówienia i umowy sprzedaży 
            Cena bazowa jest ceną  netto za sztukę w wadzę  25 kg. W przypadku wyższej średniej wagi zwierząt ( powyżej 25 kg ) za każdy kilogram zostanie doliczona 1 €, a  w przypadku niższej średniej wagi zwierząt  ( poniżej 25 kg ) za każdy kilogram zostanie odliczona 1 € według kursu NBP z dnia poprzedzającego dostawę. 
            Do ceny netto zostaje doliczony podatek VAT w wysokości 8%. 
  
  
DurocTempo, Duroc Talent, Pietrain 800-900 szt. – ok. 265-285 zł netto za 23 kg 

Mniejsze partie 200-300 szt. - ok. 260 zł netto za 23 kg


 liczba odwiedzin: 175225      online: 1