Witamy na naszej stronie
ZPM Jan Kociemba, Michał Kociemba SP.J.

Fundusze UE


logo-eu

logo-eu

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Operacja mająca na celu poprawę konkurencyjności na rynku w wyniku rozbudowy istniejącego zakładu przemysłu mięsnego o magazyn opakowań, chłodnię i mroźnię wraz z zakupem maszyn i urządzeń w miejscowości Konojad współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

W ramach planowanej operacji w zakładzie wdrożona zostanie innowacyjność na dwóch poziomach – produktowym i procesowym. Innowacyjność procesową stanowić będzie wdrożenie procesów chłodzenia oraz mrożenia. Innowacyjność produktową stanowić będzie wprowadzenie do sprzedaży wyrobów mrożonych.


Data ogłoszenia: 14.12.2016, data zakończenia: 10.01.2017

Postępowanie ofertowe

na dostawę z montażem systemu regałów mobilnych

Zapytanie ofertowe nr 3/2016

* Zapytanie ofertowe (.pdf)
* Zapytanie ofertowe (.docx)
* Załącznik 1 - formularz oferty (.docx)
* Załącznik 2 - wzór umowy (.pdf)
* Załącznik 2 - wzór umowy (.doc)
* Załącznik 3 - projekt budowlany (.dwg)

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA nr 3Data ogłoszenia: 14.12.2016, data zakończenia: 10.01.2017

Postępowanie ofertowe

na dostawę z montażem urządzeń chłodniczych i wykonanie instalacji chłodniczych

Zapytanie ofertowe nr 2/2016

* Zapytanie ofertowe (.pdf)
* Zapytanie ofertowe (.docx)
* Załącznik 1 - formularz oferty (.docx)
* Załącznik 2 - wzór umowy (.pdf)
* Załącznik 2 - wzór umowy (.doc)
* Załącznik 3 - przedmiar (.pdf)
* Załącznik 4 - projekt budowlany (.dwg)

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA nr 2Data ogłoszenia: 28.06.2016, data zakończenia: 19.07.2016

Postępowanie ofertowe

na wybór Wykonawcy rozbudowy istniejącego zakładu przemysłu mięsnego o magazyn opakowań, chłodnię i mroźnię składową.

Zapytanie ofertowe nr 1/2016


Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na:

Wykonanie robót budowlanych związanych z rozbudową istniejącego zakładu przemysłu mięsnego o magazyn opakowań, chłodnię i mroźnię składową.

Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami zawierają pliki zamieszczone poniżej:

* Zapytanie ofertowe - rozbudowa zakładu
* Zalacznik_1 - Formularz_oferty
* Zalacznik_2 - Wykaz_robot
* Zalacznik_3 - Wykaz_osob
* Zalacznik_4 - Glowne_postanowienia_umowy
* Zalacznik_5 - Przedmiar_robot
* Zalacznik_6 - Projekt_budowlany_wraz_z_pozwoleniem_na_budowe

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA nr 1

O nas


Zakład, prowadzony obecnie przez dwóch braci - Wspólników w formie spółki jawnej jest kontynuatorem działalności firmy, którą założył Pan Jan Kociemba.

Pan Jan Kociemba rozpoczął działalność w dniu 28 lutego 1990 r., początkowo działał pod firmą "Skup i ubój zwierząd rzeźnych, przetwórstwo i handel Jan Kociemba".

Od momentu powstania podstawowym przedmiotem działalności firmy był ubój zwierząt rzeźnych, początkowo prowadzony na terenie gospodarstwa rolnego Pana Jana Kociemby, w oparciu o żywiec z własnej produkcji zwierzęcej w liczbie 15 sztuk trzody chlwenej i 1 sztuki bydła tygodniowo.

Dymianiczny wzrost popytu na mięso poubujowe w I półroczu 1990 r. spowodował podjęcie decyzji o rozpoczęciu skupu żywca z zewnątrz i zwiększeniu skali produkcji - w latach 1991-2000 bito do 250 sztuk trzody chlewnej i 20 sztuk bydła tygodniowo.

Od 2001 r. z uwagi na szum mediali wokół BSE zrezygnowano z uboju bydła, zwiększając ubój trzody chlewnej do 300 sztuk tygodniowo. Jednocześnie, w związku ze stałym wzrostem popytu i koniecznością dostosowania warunków uboju do obowiązujących przepisów, rozpoczęto działania zmierzające do budowy nowoczesnej ubojni.

Mapa dojazdu


Kontakt